×

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

اصلاح-ماده-(1)-آیین‌نامه-اجرایی-تبصره-(4)-الحاقی-جزء-(2ـ3)-قانون-بودجه-سال-1392-کل-کشوروزیران
شماره ویژه نامه: 656
شنبه،12 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20073 اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره169041/ت50129هـ 8/11/1392
اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 6/11/1392 بنا به پیشنهاد شماره 313105/92 مورخ 24/10/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 157735/ت50042هـ مورخ 8/10/1392 عبارت «از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت» به عبارت «از محل وصولی‌های منابع موضوع جزء (2ـ3) و تبصره (2) جزء یادشده» اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20073

تاریخ تصویب : 1392/11/6

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.