جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 659
چهارشنبه،23 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20082 تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)
شماره173966/ت49851هـ 20/11/1392
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه6/11/1392 به پیشنهاد شماره225319/60 مورخ 19/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ تصویب نمود:
الف ـ ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای (2500) سی‌سی و بالاتر با ارز متقاضی مجاز است.
ب ـ میزان سود بازرگانی کالاهای یادشده دو برابر می‌شود.
معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20082
تاریخ تصویب :
1392/11/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :