جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 659
چهارشنبه،23 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20082 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها
شماره173496/ت50204ن 19/11/1392
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ معاونت اجرایی رئیس جمهور
نهاد ریاست جمهوری
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت49586هـ مورخ 26/6/1392 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود:
الف ـ اعضای کارگروه اقتصاد کلان:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) 2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 3ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4ـ معاون اجرایی رئیس‌جمهور 5 ـ مشاور اقتصادی رئیس جمهور.
ب ـ اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان:
1ـ تدوین سیاستهای پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم.
2ـ رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمتها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی‌کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن.
پ ـ اعضای کارگروه تنظیم بازار:
1ـ معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس) 2ـ وزیر معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت 3ـ وزیر جهادکشاورزی 4ـ وزیر راه و شهرسازی 5 ـ وزیر دادگستری 6 ـ وزیر کشوروزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 9 ـ وزیر اطلاعات 10ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12ـ رئیس اتاق اصناف کشور.
ت ـ اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار:
سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان‌سازی تولید، تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.
2ـ هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور.
3ـ تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمانهای ذی‌ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها.
ث ـ اعضای کارگروه انرژی:
وزیر نفت (رئیس) 2ـ وزیر نیرو 3ـ وزیر راه و شهرسازی 4ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 5 ـ وزیر کشور 6 ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 7ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
ج ـ اهم وظایف کارگروه انرژی:
1ـ تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور.
2ـ پیشنهاد قیمت حاملهای انرژی و فرآورده‌های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حاملهای انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن.
3ـ برآورد دقیق و نهایی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی.
4ـ تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب.
5 ـ ارایه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه‌ها.
6 ـ تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر.
چ ـ اعضای کارگروه خانوار:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) 2ـ وزیر دادگستری 3ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیـروهای مسلح 4ـ معـاون برنامـه‌ریزی و نـظارت راهـبردی رئیـس‌جمهور 5 ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور 6 ـ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 7ـ رئیس مرکز آمار ایران.
ح ـ اهم وظایف کارگروه خانوار:
1ـ تهیه برنامه یکپارچه‌سازی سامانه‌های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها.
2ـ تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور.
3ـ تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم‌درآمد مشمول دریافت یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه‌ به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست.
4ـ تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی شده برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط.
5 ـ تدوین برنامه شناسایی گروههای کم‌درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی.
6 ـ تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه.
خ ـ اعضای کارگروه سلامت:
1ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)، 2ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3ـ وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح 4ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
د ـ اهم وظایف کارگروه سلامت:
1ـ تهیه و تدوین بسته سیاستهای جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بهداشت و درمان.
2ـ تـدوین و ارایه برنامه اجرایی بهـبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت‌های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور.
3ـ تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
ذ ـ اعضای کارگروه حمل و نقل:
1ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس) 2ـ وزیر نفتوزیر کشور 4ـ رئیس حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6 ـ معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشورمدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت.
رـ اهم وظایف کارگروه حمل و نقل:
1ـ تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص.
2ـ تدوین برنامه تأمین مالی موردنیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور.
3ـ ارایه برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار.
4ـ تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل‌های انفرادی و فعالیتهای مرتبط با آن.
زـ اعضای کارگروه محیط زیست:
1ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس) 2ـ وزیر معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت 3ـ وزیـر نفت 4ـ وزیر راه و شـهرسازی 5 ـ وزیر بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی 6 ـ وزیر کشور 7ـ وزیر جهادکشاورزی 8 ـ وزیر نیرو 9ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 10ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور 11ـ شهردار تهران 12ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
ژـ اهم وظایف کارگروه محیط زیست:
1ـ تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان‌سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها.
2ـ تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی‌های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و سایر آلودگی‌های محیط‌زیست.
3ـ تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش.
4ـ تدوین برنامه برای حمایت از فناوری‌های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب.
س ـ اعضای کارگروه صنعت و معدن:
1ـ وزیر معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 3ـ وزیر جهاد کشاورزیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور 6 ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 7ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9ـ مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت 10ـ رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
ش ـ اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن:
1ـ تهیه برنامه اجرایی سیاستهای صرفه‌جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه.
2ـ برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی.
3ـ پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه‌ها و ارایه گزارش‌های تحلیلی شرایط آتی.
4ـ بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد.
ص ـ اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی:
1 ـ وزیر کشور (رئیس) 2ـ وزیر اطلاعاتوزیر دادگستری 4ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5 ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8 ـ دادستان کل کشور 9ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
ض ـ اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی:
1ـ تدوین برنامه‌های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
2ـ پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
3ـ ارایه گزارشهای تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
4ـ آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم.
ط ـ اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:
1ـ مشاور اقتصادی رئیس جمهور (رئیس) 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 4ـ معاون امور مجلس رئیس جمهور 5 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6 ـ رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات.
ظ ـ اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:
1 ـ تدوین محتوای فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته‌های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات.
2ـ تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصرف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح.
ع ـ اعضای کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات:
1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس) 2ـ وزیر کشوروزیر اطلاعاتوزیر نفت 5 ـ وزیر نیرو 6 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8 ـ دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولتمدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 10ـ مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور.
غ ـ اهم وظایف کارگروه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تبلیغات:
1ـ تهیه و تدوین بسته‌های مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی شامل تحلیل‌ها، روشهای ارتباطی با رسانه‌های جمعی و نحوه اطلاع‌رسانی به مردم.
2ـ تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع‌رسانی، رسانه‌های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون.
3ـ انتشار اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، تشکیل مصاحبه‌های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی.
4ـ برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
5 ـ مدیریت رفتار رسانه‌های جمعی به منظور آرام‌بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی.
6 ـ تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبونهای مذهبی برای تنویر افکار عمومی.
7ـ تهیه بسته‌های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب.
8 ـ مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
ف ـ اعضای کارگروه کشاورزی:
1ـ وزیر جهاد کشاورزی (رئیس) 2ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3ـ وزیر معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت 4ـ وزیر نیرو 5 ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
ق ـ اهم وظایف کارگروه کشاورزی:
1ـ تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده‌ها، پیش‌بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان‌سازی تأمین این نهاده‌ها و نظارت بر ذخایر این کالاها.
2ـ تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصاً کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارایه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات.
3ـ هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور.
ک ـ وزراء و رؤسای کارگروه‌های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه‌ها و یا به تقاضای خود می‌توانند در جلسات شرکت کنند.
گ ـ تصمیمات کارگروه‌های یادشده در امور مربوط به صلاحیتهای هیأت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت49586هـ مورخ 26/6/1392 ابلاغ می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20082
تاریخ تصویب :
1392/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت اجرایی رییس جمهور
ریاست جمهوری
موضوع :