جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 659
چهارشنبه،23 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20082 اصلاح تصویب‌نامه شماره 23252/ت30820هـ مورخ 18/4/1384
شماره172714/ت50181ک 16/11/1392
اصلاح تصویب‌نامه شماره 23252/ت30820هـ مورخ 18/4/1384
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 22/10/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب 1382 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
در تصویب‌نامه شماره 23252/ت30820هـ مورخ 18/4/1384 مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند از (17200) هکتار به (34700) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 22/10/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20082
تاریخ تصویب :
1392/10/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :