×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-در-زمینه-گزارش-طرح-پدیده-شاندیز

وکیل


مرجع تصویب: شورای عالی فضای ز
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 659
چهارشنبه،23 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20082 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز
شماره300/63478 12/11/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
پیرو نامه شماره 300/61227 مورخ 28/10/1392 با موضوع گزارش طرح پدیده شاندیز در شورای عالی و در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 7/11/1392 پیرو جلسه مورخ 23/10/1392، گزارش طرح پدیده شاندیز را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
شورای عالی شهرسازی و معماری نمایندگان خود را برای نهایی کردن مدارک طرح جامع و ابلاغ آنها و همچنین انطباق این طرح با طرحهای مصوب، به منطقه اعزام نماید. همچنین اگر پیشنهادی برای طرح مذکور هست از جمله انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، مراحل قانونی خود را طی نماید و ظرف مدت شش هفته نتیجه گزارش گردد.
ضمناً شهرداری شاندیز موظف است هیچ مجوزی خارج از حدود طرحهای مصوب (مراجع تصویبی و شورای عالی شهرسازی و معماری) صادر ننماید و از تداوم بخشهای اجراء نشده طرح تا تطابق با طرحهای مصوب ممانعت بعمل آورد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20082

تاریخ تصویب : 7/11/1392

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.