جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 657
چهارشنبه،16 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20077 اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره171014/ت50157هـ 13/11/1392
اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/11/1392 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 139779/ت49462هـ مورخ 21/8/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در تبصره ماده (3) عبارت «پس از واریز به خزانه» جایگزین عبارت «و اعلام به خزانه و معاونت» می‌گردد.
2 ـ عبارت «و سایر شرکتها» از ماده (4) و تبصره (3) ماده (6) قرارداد پیوست آئین‌نامه یادشده حذف می‌گردد.
3ـ در تبصره (3) ماده (8) بعد از عبارت «فرآورده‌های نفتی» عبارت «و واحدهای مربوط (حسب مورد)» اضافه می‌شود.
4ـ در ماده (12) بعد از عبارت «فرآورده‌های نفتی» عبارت «تولیدی و» حذف می‌گردد.
5 ـ در ماده (13) عبارت «با رعایت» جایگزین واژه «موضوع» می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20077
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :