جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

فرهنگى
شماره ویژه نامه: 657
چهارشنبه،16 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20077 تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
شماره13005/92/دش 3/11/1392
تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
(مصوب جلسه 740 مورخ 26/9/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم» که در جلسه 740 مورخ 26/9/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 23/7/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر رحیم رئوفی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
2007
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :