جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 663 دوشنبه،12 اسفند 1392

سال شصت و نه شماره 20098
تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو

شماره181556/ت50150هـ 6/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو
وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 30/11/1392 به پیشنهاد شماره 100/20/46761/92 مورخ 16/11/1392 وزارت نیـرو و به اسـتناد مـاده (1) قانـون هدفمـند کـردن یارانه‌ها ـ مصوب1388ـ تصویب نمود:
به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از اول بهمن ماه سال 1392، متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت را بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها از چهارصد و سی (430) ریال به پانصد و سی و سه ممیز دو (2/533) ریال افزایش دهد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 663
دوشنبه،12 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20098 تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها
شماره181547/ت50269هـ 6/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 30/11/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ برای بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (6) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت، کمیسیون خاصی مرکب از وزیران راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان علمی و فناوری و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با حضور و دعوت از استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیمات کمیسیون یادشده در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
30/11/1392
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :