جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 663
دوشنبه،12 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20098 تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب
شماره181553/ت50150هـ 6/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب
وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 30/11/1392 به پیشنهاد شماره 100/20/46761/92 مورخ 16/11/1392 وزارت نـیرو و به اسـتناد ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ تصویب نمود:
نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب مندرج در جداول پیوست تصمیم‌نامه شـماره 214886/ت45939ن مورخ 27/9/1389، از تاریخ 1/11/1392 به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
30098
تاریخ تصویب :
30/11/1392
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :