جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 663
دوشنبه،12 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20098 فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)
شماره6/111/2/252/24206 7/12/1392
فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای تبصره ذیل ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی و ماده 4 تصویب‌نامه شماره 162079/ت48207هـ (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب 21/10/1391 هیـأت وزیران، لیست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
با استناد به ماده 4 قانون مذکور و ماده2 آئین‌نامه اجرایی آن، ساخت و تولید داخلی، همچنین واردات و فروش عمده مواد محترقه (اقلام نورافشانی) بدون مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20098
تاریخ تصویب :
1392/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :