جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 663
دوشنبه،12 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20098 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر
شماره300/66272 28/11/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نیر
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/11/1392، طرح جامع شهر نیر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 19/11/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال 1405 افزایش یابد.
2ـ در بخش شمالی خط محدوده بر لبه بیرونی کمربندی شمالی منطبق و فضای سبز حاشیه حذف و از محدوده شهر خارج گردد و اراضی با کاربری گردشگری واقع در شمال غرب شهر از محدوده شهر خارج و در حریم شهر تثبیت گردد و خط محدوده در این قسمت بر لبه بیرونی کمربندی شمالی منطبق شود.
3ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد و در بخش‌های ساخته نشده و اراضی تفکیک نشده در طرح‌های تفکیکی و تفصیلی توجه ویژه به کاربری‌های عمومی (غیرمسکونی) لحاظ گردد.
4ـ براساس تبصره3 مصوبه 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و....... را تهیه و ارائه گردد.
5 ـ خط حریم شهر مشروط به وجود طرح‌های مصوب گردشگری که به تأیید آب منطقه‌ای استان رسیده باشد در حاشیه آب گرم و رودخانه‌های داخل حریم مورد تأیید باشد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 7438 نفر در محدوده‌ای به وسعت 76/272 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 27 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1867 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نیر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20098
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :