جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 661
دوشنبه،5 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20092 تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی
شماره176363/ت50201هـ 26/11/1392
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 20/11/1392 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی موضوع بند(39) قانون بودجه سال1392 کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد (5.390.000.000.000) ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2ـ بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌گردد تا از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20092
تاریخ تصویب :
1392/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :