جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 662
چهارشنبه،7 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20094 رأی شماره777 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند" href="/tags/31330/پرداخت-پاداش-پایان-خدمت-به-مستخدمان-مشمول-قانون-حالت-اشتغال-به-کار-بنیاد-شهید-و-امور-ایثارگران-که-به-کار-مجدد-اشتغال-دارند/" class="link">پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند
شماره هـ/91/497 28/11/1392
تاریخ دادنامه : 7/11/1392 شماره دادنامه: 777 کلاسه پرونده : 91/497
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامعباس عظیمی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای غلامعباس عظیمی به موجب لایحه‌ای که به شماره 612 ـ 11/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو طرح شکایت اینجانب غلامعباس عظیمی مبنی بر الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت پاداش پایان خدمت که تقدیم شعبه 26 دیوان عدالت اداری شد طی دادنامه شماره 646 ـ 31/2/1391 منجر به رد دعوا و عدم ورود خواسته شد، اما متأسفانه این حکم برخلاف و متعارض با آراء صادر شده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله رأی شعبه27 دیوان به شماره دادنامه 2903ـ 27/10/1390 است. زیرا که طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت شده که این امر موجب صدور آراء متهافت و متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی و استحقاقی شده است. لذا مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی بر اساس عدل و انصاف می باشم.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900003100 با موضوع دادخواست آقای غلامعباس عظیمی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9109970902600646ـ 31/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت را کرده است با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه مشتکی‌عنه ثبت شده به شماره 537 ـ 27/2/1391 و نظر به این که شاکی کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران الیگودرز بوده است و در تاریخ 1/7/1390 بازنشسته شده است از آن جا که پرداخت 2 حقوق ممنوع است، بالتبع پرداخت 2 پاداش پایان خدمت نیز ممنوع است بر این اساس شکایت شاکی وارد تشخیص نمی‌شود و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900054148 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن ایمانی‌زاده به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت، وجوه مرخصیهای ذخیره شده، پاداش خدمت سربازی و فوق العاده مسکن به موجب دادنامه شماره 9009970902702903ـ 27/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که شاکی به موجب مفاد حکم کارگزینی شماره 1111/830/5009 ـ26/1/1390 از تاریخ25/12/1389 با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به افتخار بازنشستگی نایل شده است به استناد ماده 107 قانون مذکور به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر «تا سی سال» به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد. با رعایت ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. اما در خصوص سایر خواسته‌های شاکی ردیف سوم و چهارم ستون خواسته صرف نظر از صحت و سقم آن با توجه به این که شاکی پس از وصول پاسخ شکایت طی لایحه‌ای که به شماره 4034ـ 25/10/1390 ثبت دفتر شعبه شده است این قسمت از شکایت خود صرف نظر کرده است. لذا با شرایط موصوف مستنداً به ماده 31 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد...» نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، شکات به لحاظ این که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال 1372 بوده‌اند، استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را به لحاظ اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق حکم قانونی یاد شده دارا هستند و استدلال بنیاد شهید و امور ایثارگران در عدم تعلق پرداخت پاداش پایان خدمت به واسطه اشتغال به کار مجدد شکات پس از شمول قانون حالت اشتغال به آنها به دلالت حکم قانونی صدرالذکر، توجیه قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902702903ـ27/10/1390 که بر استحقاق شاکی به دریافت یک پاداش پایان خدمت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20094
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :