جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 662
چهارشنبه،7 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20094 تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان
شماره179616/ت46710هـ 3/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان
وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه 27/11/1392 به پیشنهاد شماره 25817/42/4/1 مورخ 26/2/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب کرد:
اصلاح تقسیماتی زیر در استانهای مازندران و گلستان صورت می‌گیرد:
الف ـ خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندر گز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره میانکاله مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.
تبصره ـ این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره میانکاله گردد.
ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه یادشده در تابعیت دهستان لیوان شرقی بخش نوکنده شهرستان بندر گز استان گلستان تعیین می‌شود:
1 ـ صیدگاه میان قلعه 2ـ کومه نیازآباد 3ـ کومه مختوم قلی 4ـ کومه چالاش 5 ـ مزرعه جهانشاهی.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20094
تاریخ تصویب :
1392/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت كشور
موضوع :