جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانشماره ویژه نامه: 662
چهارشنبه،7 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20094 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه
شماره300/65619 23/11/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 21/11/1392 موضوع احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل (بندر خشک) زرندیه را مورد بررسی قرار داد مقرر نمود بدلیل ابهام در هماهنگی‌های حمل و نقلی با دستگاههای ذیربط موضوع از دستور کار خارج شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20094
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :