جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 665
یکشنبه،18 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20103 تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
شماره184704/ت49808هـ 13/12/1392
تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 170615/60 مورخ 1/8/1392 وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استـناد ماده (147) قانـون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1366ـ تصویب کرد:
1ـ کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیربرخوردار موضوع بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1376ـ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20103
تاریخ تصویب :
1392/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :