جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 665
یکشنبه،18 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20103 تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در آب و خاک کشور" href="/tags/30348/شرکت-خدمات-مهندسی-آب-و-خاک-کشور/" class="link">شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی
شماره184734/ت50218هـ 13/12/1392
تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در آب و خاک کشور" href="/tags/30348/شرکت-خدمات-مهندسی-آب-و-خاک-کشور/" class="link">شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 186292 مورخ 14/11/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (1ـ1ـ27) و (5 ـ 1ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد:
1ـ منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در آب و خاک کشور" href="/tags/30348/شرکت-خدمات-مهندسی-آب-و-خاک-کشور/" class="link">شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و با رعایت

بند (ی) ماده (143) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بابت افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.
2ـ روش و قیمت سهام واگذاری موضوع این تصویب‌نامه توسط هیئت واگذاری تعیین خواهد شد.
3ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است، سهام شرکت یادشده را بابت تأمین بخشی از تعهدات بند (1) این تصویب‌نامه، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها عرضه نموده و وجوه حاصل از آن، مشتمل بر پیش‌پرداخت و اقساط دریافتی تا سقف مبلغ مذکور را بابت تأمین افزایش سرمایه صندوق‌های یادشده اختصاص دهد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20103
تاریخ تصویب :
1392/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :