جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 665
یکشنبه،18 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20103 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم تهران
شماره300/68012 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم تهران
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسـازی و معـماری کشور، مصوب 12/10/1378 هـیأت محـترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 7/11/1392 موضوع تعاونی‌های مسکن واقع در شمال و شمال شرق حریم تهران را مورد بررسی قرار داد مقرر نمود:
موضوع مورد بحث فقط این تعاونیها را شامل نمی‌شود بلکه لازم است دبیرخانه لایحه‌ای را با هدف تثبیت فضای سبز محدوده مصوب شهر تهران (مخصوصاً محدوده شمالی) و اختصاص آن به پارک عمومی با قید فوریت ظرف مدت یک ماه و با استناد به ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، به دولت ارائه نماید و ساز و کاری برای حل معضل تعاونیهای یادشده در لایحه ارائه شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20103
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :