جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 665
یکشنبه،18 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20103 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب
شماره300/67911 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/8/1392 طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 22/8/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
2 ـ کلیه اراضی زراعی واقع در حاشیه شهر در مجاورت خط محدوده، از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر بافت کالبدی موجود و کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد.
3ـ آندسته از اراضی زراعی و باغی داخل محدوده که امکان خروج آنها بصورت پیوسته ممکن نیست به صورت جزیره‌ای از محدوده خارج شود.
4 ـ مفاد مصوبه هیأت دولت در خصوص تبدیل روستای احمد گوراب به شهر بررسی گردد و از الحاق نقاط سکونتی غیرمشمول مصوبه مذکور به شهر خودداری گردد.
5 ـ جداول سطوح و سرانه‌های کاربری‌های پیشنهادی با نقشه‌ها کنترل، هماهنگ و اصلاح گردد.
6 ـ با عنایت به سرانه بسیار زیاد مسکونی و خدمات شهر در وضع موجود حتی‌الامکان از پیشنهاد کاربری‌های شهری در اراضی زراعی خودداری گردد.
7ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
8 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم با محدودیت اراضی زراعی ارائه گردد.
9ـ مبنای جمعیت موجود شهر به سال 1390 تغییر و اصلاح شود و افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال 1405 افزایش یابد.
10ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
11ـ مقرر گردید اسناد و مدارک نهایی طرح قبل از ابلاغ توسط کمیته فنی (شماره2) کنترل و پس از تأیید ابلاغ گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1402) معادل 2890 نفر در محدوده‌ای به وسعت 67/438 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 6/6 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 5874/452 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر احمد سرگوراب بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20103
تاریخ تصویب :
1392/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :