جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 664
چهارشنبه،14 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20100 تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو
شماره183315/ت50079ک 11/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزارت کشور
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1/8/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
1 ـ تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو تا شعاع (30) کیلومتری منطقه مجاز است.
2ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره100992/ت49155هـ مورخ 2/5/1392 می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1/8/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20100
تاریخ تصویب :
1392/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :