جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 666

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال 1393

شماره185751/ت50286هـ 17/12/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال 1393
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 14/12/1392 به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:
1ـ ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1393 به میزان هفده هزار و یکصد و نود (17.190) ریال تعیین می‌شود.
2ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1393 به میزان یکهزار و دویست و هفت (1.207) ریال تعیین می‌شود.
3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1393 به میزان یکهزار و دویست و هفت (1.207) ریال تعیین می‌شود.
4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1393 به میزان هزار و دویست و هفت (1.207) ریال تعیین می‌شود.
5 ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1393 به میزان بیست درصد نسبت به سال 1392 افزایش می‌یابد.
6 ـ سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجراء ننموده‌اند، در سال 1393 بیست درصد تعیین می‌شود.
حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب‌نامه در سال 1393 به میزان شش میلیون (6.000.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
8 ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان شش میلیون (6.000.000) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
9ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1393 با احتساب فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب به میزان شش میلیون (6.000.000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
10ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می‌نمایند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/12/14
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :