جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20105 آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال 1392
شماره185771/ت49738هـ 17/12/1392
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 96383/1 مورخ 17/7/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب1363ـ ، آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصـل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1392 را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1392

ماده1ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آئین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، به شرح زیر در سال 1392 رأساً هزینه نماید:
الف ـ درآمد
1ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه و حق‌النظاره) در ابتدای سال مالی 1392، مبلغ نهصد و سی و شش میلیون (936.000.000) ریال.
2ـ پیش‌بینی وصول حق‌التولیه از موقوفات متصرفی در سال 1392، مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیارد (258.000.000.000) ریال.
3ـ پیش‌بینی حق‌التولیه یا اجرت‌المثل سال 1392 سازمان اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی، مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد (145.000.000.000) ریال.
4ـ پیش‌بینی وصول حق‌النظاره از موقوفات غیرمتصرفی در سال 1392، مبلغ بیست و شش میلیارد (26.000.000.000) ریال.
جمع پیش‌بینی درآمد: مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (403.936.000.000) ریال.
ب ـ هزینه
تبلیغ و نشر معارف‌اسلامی، مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیارد (171.000.000.000) ریال.
2ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ و اداره امور و حمایت از موقوفات و رقبات کشور، مبلغ یکصد و یازده میلیارد (111.000.000.000) ریال.
3ـ راهبری، حمایت، نظارت و اداره بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها، مبلغ یکصد و نه میلیارد (109.000.000.0000) ریال.
حق‌الزحمه هیأت‌های امنای موقوفات و بقاع، حق‌النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان، مبلغ دوازده میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (12.936.000.000) ریال.
جمع کل هزینه: مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (403.936.000.000) ریال.
تبصره ـ سازمان مجاز است در سال 1392، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد ارقام منابع و مصارف موضوع این آئین‌نامه افزایش یا کاهش دهد.
ماده2ـ در اجرای ماده (8) اصلاحی آئین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره 83149/ت48303هـ مورخ 9/4/1392، حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی شده در جزء (4) بند (ب) ماده (1) مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، پرداخت می‌شود.
ماده3ـ چنانچه میزان وصولی درآمد، بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بند (الف) ماده (1) باشد، سازمان می‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاح‌دید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ردیف‌های بند (ب) ماده (1) و برنامه‌های سازمان هزینه کند.
ماده4ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی موضوع این آئین‌نامه، شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعائر اسلامی و آموزش قرآن مجید، تربیت قاری و حافظ قرآن کریم، چاپ و اهدای قرآن کریم، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و سلسله مباحث نمایشگاهی برای بقاع متبرکه، راه‌اندازی وتجهیز و تقویت مراکز فرهنگی قرآنی بقاع متبرکه، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم، کمک به برگزاری مسابقات قرآنی کشوری و استانی، چاپ و نشر، ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اعزام مبلغ مذهبی سالانه به بقاع متبرکه و اقصی نقاط کشور (با اولویت مناطق محروم) صورت می‌گیرد.
ماده5 ـ حفظ عین، شناسایی، تثبیت مالکیت، احیاء و حفظ اداره و حمایت از موقوفات و رقبات کشور، موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (1) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء ، شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات و تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان‌ها، شهرستان‌ها و وقف آنها با تولیت نماینده ولی‌فقیه می‌باشد و عواید حاصله در جهت مصارف تعیین‌شده در بند (ب) ماده (1) و نیز تأمین کسری احتمالی نیازمندی برنامه‌های سال 1392 سازمان هزینه می‌شود.
ماده6 ـ اعتبار جزء(3) بند (ب) ماده (1) برای حمایت از احیاء ، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی و حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر آنها و تأمین و جبران کسری نیازمندی‌های برنامه‌های مصوب سال1392 توسط سازمان هزینه می‌شود.
ماده7ـ فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مواد (4)، (5) و (6) با توجه به تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد یادشده با ریاست سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده8 ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (4)، (5) و (6) با موافقت رئیس سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پرداخت است.
ماده9ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
ماده10ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
جدول شاخص‌ها و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی

ردیف شرح شاخص‌ها میزان حق‌الزحمه
1 عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال و بیشتر 20.000.000 ریال
2 عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (3.000.000.000) ریال تا چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال 15.000.000 ریال
3 عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تا سه میلیارد (3.000.000.000) ریال 10.000.000 ریال
4 عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (1.000.000.000) ریال تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال 5.000.000 ریال
5 عواید و نذورات و جذب مشارکتهای مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (500.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال 3.000.000 ریال
6 سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان حداکثر تا دو میلیون (2.000.000) ریال

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :