جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20105
اصلاح تبصره (2) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره185433/ت50250هـ 14/12/1392
اصلاح تبصره (2) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (17ـ3) بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد:
در تبصره (2) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 139779/ت49462هـ مورخ 21/8/1392 عبارت «با اولویت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،» بعد از واژه «ماهانه» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/12/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نفت
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :