جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20105 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد
شماره300/67918 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/11/1392، طرح جامع شهر محمدآباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 26/10/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
جمعیت شهر با توجه به افزون جمعیت روستای گزموم به شهر محمدآباد برای افق 1405 به میزان 4849 نفر با نرخ رشد 03/4 مورد تصویب قرار گرفت.
2ـ مقرر شد اراضی شمال غرب شهر (مسکن مهر و اراضی مجاور) در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج و در غیر اینصورت خدمات در همین بخش در طرح تفصیلی پیش‌بینی گردد. همچنین اراضی ضلع غربی شهر حدفاصل معبر شمالی ـ جنوبی کناری با معبر شریانی درجه2 موازی این معبر، در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه (طبق بررسی دبیرخانه شورای عالی) حذف و از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده به لبه بیرونی معبر مجاور (شریانی درجه 2) منطبق گردد و سرانه فضای سبز در حد مصوبات شورای عالی اصلاح گردد.
3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ10/8/1378 و بند7 مصوبه تفویض اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای‌جامع شهرهای زیر صدهزا ر نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و مساحت محدوده حریم تا حد مصوبات شورای عالی کاهش یابد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 4849 نفر در محدوده‌ای به وسعت 3/203 هکتار (با تراکم ناخالص پیشنهادی 8/23 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1550 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر محمدآباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :