جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.شماره 12412.20
تاریخ 51.1.7

چون با مطالعاتی که بعمل آمده تبصره 25 قانون بودجه سال 38 موضوع دریافتی کسور کمتر از 10 ریال طبق ماده 95 قانون محاسبات عمومی تبدیل به کسور ریال شده و بموجب ماده 98 همین قانون مقررات مخالف و مغایر با قانون محاسبات عمومی لغو شده و یکی از این مواد مغایر هم تبصره 25 قانون بودجه سال 38 است علیهذا باتوجه به مراتب فوق مفاد دستور شماره 16836ـ38.6.1 از تاریخ اجرای قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 49 قابل اجرا نیست و باید مفاد ماده 95 قانون محاسبات عمومی اجرا شود.
از طرف وزیر دارایی
هادوی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
12412
تاریخ تصویب :
1351/01/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :