جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 666 سه‌شنبه،20 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20105
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان

شماره300/67920 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392 طرح جامع شهر رویان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 21/10/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.
حد محدوده جنوب شهر به معبر 20 متری پیشنهادی، نهر موجود و حریم ایمنی کمربندی بسته و تدقیق گردد (از شرق به غرب) و اراضی زراعی از محدوده شهر خارج گردد.
3ـ در نقشـه پهنه‌بندی حریم کاربری خوابگاهی حذف و به پهنه وضع موجود (زراعی) تبدیل گردد.
4ـ در نقشه پهنه‌بندی حریم پهنه سکونت (روستاها) حذف و به نقطه تبدیل گردد (نمایش گرافیکی) .
5 ـ اراضی جنگلی از پهنه حریم خارج گردد.
6 ـ ضوابط ویژه بلندمرتبه سازی براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.
7ـ در جدول ضوابط و مقررات مسکونی طرح، حدنصاب تفکیک در تراکم کم، متوسط و زیاد به ترتیب 200، 300 و 400 مترمربع اصلاح گردد. ضمناً عرض گذر (شبکه دسترسی) نیز در هر یک از تراکم‌های مسکونی لحاظ گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 10850 نفر در محدوده‌ای به وسعت 528 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 5/20 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1950 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر رویان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :