جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 666 سه‌شنبه،20 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20105
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامجرد

شماره300/67909 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامجرد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/11/1392، طرح جامع شهر رامجرد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 15/4/1392 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه و جمعیت پیشنهادی به 1405 افزایش یابد.
2ـ عرض بستر و حریم مسیل در ضلع شرقی کنترل و بررسی و در نقشه کاربری‌های پیشنهادی اعمال گردد.
3ـ با توجه به طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری‌های افزوده شده به ضلع جنوب شرقی، از محدوده شهر خارج و در حریم شهر قرار گیرد.
4ـ معابر خارج از محدوده شهر از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی حذف و نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
5 ـ مقرر گردید مثلث ضلع شرقی حریم، محدود به کانالهای اصلی آبیاری سد درودزن از حریم حذف و در سایر نقاط حریم شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی و طرح جمع‌آوری فاضلاب توسط مراجع ذیربط تهیه و اجرا شود.
6 ـ رعایت حرایم کمی و کیفی کانالهای آبیاری، شبکه‌های زهکشی و مسیل‌ها در حریم ضروری است.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 3500 نفر در محدوده‌ای به وسعت 67/65 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 53 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 6/380 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر رامجرد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :