جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 666 سه‌شنبه،20 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20105
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هرات

شماره300/68021 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر هرات
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/11/1392، طرح جامع شهر هرات را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 5/12/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ به منظور افزایش تحقق‌پذیری طرح جامع طرح افق طرح با جمعیت پیشنهادی 17696 نفر به سال 1405 برمبنای جمعیت پایه سرشماری 90 افزایش یابد.
2ـ ضمن خروج اراضی باغی اضافه شده به محدوده (در بخش غربی و جنوبی) از محدوده شهر، کلیه اراضی زراعی و باغی حاشیه و داخل محدوده از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر آخرین ساخت و ساز منطبق گردد و اراضی زراعی و باغاتی که امکان خروج از محدوده را ندارند از جمله باغات شرقی و همچنین اراضی با عنوان باغ مسکونی در وضع موجود به عنوان اساس طرح قرار گرفته و هرگونه تفکیک و ساخت و ساز در آن تابع قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد ماده 14 قانون زمین شهری خواهد بود.
3ـ رینگ غربی با توجه به عدم توجیه فنی و عدم نیاز حذف گردد.
4ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
5 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و کلیه کاربری‌های پیشنهادی در حریم حذف و حریم تابع ضوابط و مقررات حریم و قوانین مرتبط در کشور باشد.
6 ـ با توجه به سابقه وقوع سیل در شهر ضمن ضرورت ارائه تدابیر لازم به منظور کاهش مخاطرات یادشده در ملاحظات مرتبط با پدافند غیرعامل، نقشه مربوط به بخش سیل گیر شهر ارائه شود.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 17696 نفر در محدوده‌ای به وسعت 776 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 8/22 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3303 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر هرات بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :