جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 667

رأی شماره‌های 778 الی 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت

شماره هـ/89/151 14/12/1392
تاریخ دادنامه: 7/11/1392 شماره دادنامه: 778 الی 838
کلاسه پرونده: 89/151، 107، 123، 112ـ90/684، 1340، 1152، 1264، 1145، 587، 1337، 1211، 886، 413، 1261، 902، 585، 1268، 1285، 1284، 451، 242، 312، 362، 1384، 683، 424، 578، 1212، 11، 1265، 413، 1267ـ 91/442، 21، 301، 761، 268، 24، 291، 194، 20، 4، 295، 293، 492، 23، 22، 218، 18، 19، 658 ـ92/253، 304، 1109، 1107، 1108، 1106 هـ/14، 558، 2578، 261، 260، 2789، 23، 1240، 2176، 104، 153، 428، 969، 968، 506، 143، 2886، 1871، 1700، 12319، 819، 2908، 970، 1611، 890829، 20044، 2052، 21609، 5186، 74، 100، 102، 1260، 67، 1311، 101، 42871، 42874، 184، 1430، 2674، 900082، 2779، 15789، 1711، 1633، 437، 47172، 46097، 36259، 29888، 61481، 29127، 10595، 1860، 3182، 1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1ـ شرکتهای ارتباطات زیرساخت، مخابرات استان تهران، خدمات حمایتی کشاورزی، دخانیات ایرانسازمان انرژی اتمیکانون بازنشستگان مخابرات شعبه ساری 4ـ جمعی از کارکنان شرکت مخابرات ایران 5 ـ آقایان اسداله طباطبایی، حسین جان فضل، اکبر محمدی، بهمن سلامی، علیرضا قنادی، رامین مرادی، سعدی ملکی، بیژن اسکویی، پیروز راهبریان، حسین علی صفرپور، عبداله مصلحی، مسعود شعاری، محمدرضا مرادیون، سعید بیژه کار، غلامحسین آب باریکی، ذبیح اله رحمانی، شاعلی خدمتی، فرهاد فلاح، علیرضا قندالی، منوچهر رستمی، عزیزاله مقدم، محسن جلال افتتاحی، محمدشهر آیینی، محمدصدیق رنجکش، علی انواری، حبیب‌اله آقاحسینی، شعبان درزی، حمیدرضا حصارکی، سیدجلال جزایری، ابوالفضل جهانگیری، غلامعلی توانایی، عباس کهکشانی، جعفر کرباسی نژاد، غلامرضا راشته، ابوالفضل دانشپور، ابوالفضل خانلاربیک، داود فقیهی، فرج اله مرادی، حاجی محمد مرادی، علیرضا احمدی راد، محمدحسین شرفی، محمدعلی عسگری، اسداله عسگری، عبداله کشوری، اصغر مقامی نژاد، امیرعباس فرخی‌پور، علی هادی‌پور، پرویز اکبری، علی ابوالحسن، سیداسداله میروهابی، مرتضی رنجش، بیژن علی محمدی، تیمور زارع، ناصر امیررحمت، رضا ساجدی، مجتبی پویان، شعبان اسماعیلیان، سعید رشدی، کاظم گردان، حسین شهسواری، سعید علی بابایی، باقر اکبریان، علی اصغر ابیضی نژاد، یونس نجارلو، حسن صمدپور، پرویز ابراهیمی فر، جعفر موسیوند، سلام اله نوری، ایرج خسروی، ابراهیم جبار، عبداله شیرزاد، امیر هوشنگ میرعشقی، منوچهر سردشتی، زیداله محمدی، احمدرضا عسگری، جعفر زاویه، سیروس گل مریمی، محمود ممدوحی، محمدرضا معماریان، علی اصغر برخوردار، لطف اله سلیمانیان، حیدر طوبی، کیامرث صفاتی، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، محمود امیرسرداری، اسداله سعیدی، اکبر ضیغمی، یداله ابراهیمی، امیرعباس فرخی پور، احمد وثوقی، رحمان محبوبی، خداقلی مدبر، احمدرضا گل‌پور، سیدحسین سعادتمند، محمدابراهیم خدابخشی، علی اصغر قربانپور، احمد محمدحسن زاده محمودی، خانمها: مریم امیرمظاهری، فاطمه ایزدی، گیلان تیغ نورد، صدیقه مشکی، طاهره محمدی، شمسی گل محمدی، زهرا خواجوی، فخرالسادات میررضایی، معصومه آقاپور، عارفه فرهودی، معصومه رضایی یزدی، معصومه شمس اسفندآباد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف: شعب 12، 11، 10، 9، 7 و 2 تشخیص دیوان عدالت اداری در آراء صادر شده با استدلالات ذیل حکم به وارد دانستن شکایت و احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده‌اند:
1ـ برابر ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌شود.
2ـ برابر ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی است.
3ـ به موجب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، پاداش پایان خدمت بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مستمر محاسبه و پرداخت می شود و از آنجا که در ماده 106 قانون مرقوم فوق‌العاده اضافه کار غیرمستمر تلقی نگردیده و حق بیمه از آن کسر شده قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است.
4ـ به استناد آراء وحدت رویه 258 و 657 ـ 15/10/1387 و 543 ـ 29/7/1386 و دادنامه 478 الی 500 ـ 27/9/1384 فوق‌العاده اضافه کار قابل محاسبه و احتساب در پاداش پایان خدمت می باشد.
شماره آراء به قرار زیر است:

به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/2/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :