جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایمان‌شهر
شماره300/68006 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر ایمان‌شهر
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/11/1392، طرح جامع شهر ایمان‌شهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 7/11/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
کلیه اراضی زراعی، باغات و طبیعی در داخل محدوده پیشنهادی شهر با همان عنوان حفظ و به عنوان اساس طرح در بخش مغایرت‌های اساسی اعمال گردد (مساحت باغات وضع موجود 1253736 مترمربع)
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح و ارائه شود و راهنمای نقشه کاربری‌های پیشنهادی با رنگ‌های استاندارد و قابل تشخیص ارائه گردد. در نقشه کاربری پیشنهادی صرفاً عنوان کاربری‌ها ذکر شود و تفکیک موجود و پیشنهادی حذف گردد. سرانه کاربری تأسیسات شهری مطابق مصوبات شورای عالی افزایش یابد.
3ـ لیست پروژه‌های موضوعی و موضعی پیشنهادی و طرح ویژه بافت تاریخی ابلاغی مشخص و ارائه گردد و در بخش ضوابط و مقررات طرح، ضوابط عمومی بافت‌های تاریخی و ضوابط تاریخی درج گردد.
اراضی زراعی واقع در شمال مینادشت از محدوده شهر حذف و مابقی کاربری‌ها در این قسمت اساس طرح محسوب شود.
5 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد و معابر خارج از محدوده شهر، از نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف شود.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 14267 نفر در محدوده‌ای به وسعت 3/480 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 7/29 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3314 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ایمان‌شهر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :