جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 667

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایزدشهر

شماره300/67924 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر ایزدشهر
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392 طرح جامع شهر ایزدشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 21/10/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد و در نقشه کاربری پیشنهادی اسکله و کلیه علائم، کاربری‌ها و رنگ‌های خارج از محدوده شهر حذف گردند.
2ـ در اراضی با عنوان مسکونی موقت کاربری خدمات موردنیاز در نقشه کاربری پیشنهادی مشخص گردد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این اراضی در ضوابط و مقررات طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
3ـ در ضوابط پهنه‌های گردشگری توجه ویژه به کمپینگ‌های عمومی (ساحلی و غیرساحلی) معطوف گردد.
4 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و عناوینی نظیر توسعه آتی و... که خلاف مصوبات و پهنه‌های مجاز است حذف گردد و در بخش جنوبی حد حریم بر محدوده آب‌بندان‌ها و همراستای آن بخشی از پارک جنگلی شهرداری محدود گردد.
5 ـ در جدول ضوابط و مقررات مسکونی، طرح حدنصاب تفکیک در تراکم کم، متوسط و زیاد به ترتیب 200، 300 و 400 مترمربع اصلاح گردد. ضمناً عرض گذر (شبکه دسترسی) نیز در هر یک از تراکم‌های مسکونی لحاظ گردد.
6 ـ ضوابط ویژه بلندمرتبه‌سازی براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1404) معادل 9839 نفر در محدوده‌ای به وسعت 697 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 14 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3150 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ایزدشهر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :