جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد تهران
شماره300/68055 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد تهران
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 5/12/1392 موضوع طرح بروزرسانی اراضی عباس‌آباد تهران را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
لازم است طرح بروزرسانی عباس‌آباد در دو مرحله تهیه شود و به ترتیب به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد:
1ـ تهیه چشم‌انداز عباس‌آباد مبتنی بر اسناد بالادست و مصوبات پیشین شورای عالی.
2ـ تهیه طرح ویژه عباس‌آباد به نحوی که تضمین‌کننده رسیدن به اهداف چشم‌انداز و کارکرد آن، سازگاری بارگذاری جمعیتی، ترافیکی و ساختمانی، کیفیت طرح و حفظ مدیریت یکپارچه عباس‌آباد در شهرداری باشد.
3ـ دبیرخانه شورای عالی با همکاری شرکت عباس‌آباد موظفند اقدامات فوق را در یک بازه زمانی حداکثر شش ماهه انجام دهند.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری تهران
استانداری تهران
موضوع :