جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر پردیس
شماره300/68031 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر پردیس
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392 پیرو گزارش ارائه شده در جلسه مورخ 23/10/1392 موضوع احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر پردیس را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
موضوع برای اخذ نظریه و جمع‌بندی دستگاه‌های یادشده در مصوبه شورای عالی در یک جلسه کمیته فنی مطرح و جمع‌بندی در شورای عالی ارائه وگزارش گردد. استانداری تهران لازم است از هرگونه اقدام اجرائی تا بررسی نهائی شورای عالی در شهرک یادشده جلوگیری نماید. به تعاونی یادشده ابلاغ شود از انجام هرگونه اقدام اجرائی باستناد قانون منع فروش تا نظریه نهائی شورای عالی خودداری نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :