جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مجموعه گردشگری و فرودگاه بین‌المللی قم
شماره300/68058 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مجموعه گردشگری و فرودگاه بین‌المللی قم
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 5/12/1392 موضوع مجموعه گردشگری و فرودگاه بین‌المللی قم را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شهرک فرودگاهی قم مطرح و شورای عالی موضوع را برای انطباق با طرحهای تهیه‌شده و بالادست استان ارجاع و پس از طی مراحل تصویبی کارگروه و شورای برنامه‌ریزی استان جهت بررسی به کمیته فنی شورای‌عالی و سپس به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارجاع گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/12/5
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان قم
موضوع :