جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمدآباد
شماره300/68066 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمدآباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392 طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمدآباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 10/4/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ جمعیت پیشنهادی با حفظ سطوح و سرانه‌ها برای افق سال 1405 مورد تصویب قرار گرفت.
2ـ خط محدوده شهر در بخش شمالی بر حد کالبدی موجود منطبق گردیده و باغات و اراضی کشاورزی در کلیه قسمت‌های داخلی محدوده شهر به عنوان اساس طرح در بخش ضوابط و مقررات قید گردد. کمربندی پیشنهادی در بخش شمال شرقی حذف گردد و کمربندی غربی نیز در بخش ورود به اراضی زراعی و باغات حذف گردد و صرفاً پیرامون بخش شمالی تا اتصال به محور شرقی غربی مورد قبول خواهد بود. در بخش آنتنی جنوب شهر کلیه کاربری‌های مسکونی به غیر از مسکن مهر و حقوق مکتسبه حذف و بخش‌های اضافه شده به محدوده قبلی از محدوده شهر خارج گردیده و در بخش‌های داخل محدوده طرح مصوب قبلی کاربری مسکونی به کاربری خدماتی عمومی موردنیاز شهر (با رعایت سرانه‌های مصوب شورای عالی) تغییر یابد و کلیه علائم و معابر خارج از محدوده شهر از نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.
3ـ در مورد محدوده حریم رعایت حریم مصوب شهر اردکان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی است و نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
4ـ در بخش ضوابط و مقررات تراکم زیاد به متوسط تغییریافته و ضوابط اصلاح و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 5799 نفر در محدوده‌ای به وسعت 9/264 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 89/21 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1539 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر احمدآباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :