جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سربیشه
شماره300/68068 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سربیشه
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مـقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران ، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/11/1392، مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سربیشه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 24/5/1392 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
به‌منظور ضرورت ایجاد کمربند ضلع جنوبی و حفظ یکپارچگی و انتظام کالبدی و تأمین خدمات موردنیاز با الحاق کاربری‌های پیشنهادی شامل فضای سبز و کاربری‌های ورزشی، تفریحی توریستی و تأسیسات شهری موافقت گردید و مقرر شد کلیه کاربری‌های الحاقی به عنوان اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات طرح در نظر گرفته شود و هرگونه تغییر در اراضی زراعی و باغات تابع ماده 14 قانون زمین شهری و سایر قوانین موضوعه خواهدبود.
همچنین با توجه به نزدیکی پایان افق طرح جامع و توضیحات مشاور طرح تفصیلی و شورای شهر و شهرداری مبنی بر کمبود زمین مسکونی در سطح شهر در اسرع وقت نسبت به تهیه طرح تجدیدنظر طرح جامع مصوب اقدام گردد. ضمناً با توجه به لزوم حفظ ایمنی ترافیکی تقاطع معبر جنوبی با جاده زاهدان به صورت تقاطع غیرهم‌سطح طراحی و اجرا گردد. حریم میراث فرهنگی قلعه‌کهنه پس از استعلام از صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طرح لحاظ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
موضوع :