جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 667 پنج‌شنبه،22 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20107
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان

شماره300/68043 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقـررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران ، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 21/11/1392 خود موضوع طرح ویژه حوزه آبخیز سد طالقان را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
با توجه به ارائه مطالعه راهبردی مشاور و تهدیدهای جاری در منطقه لازم است دبیرخانه شورای عالی پیش‌نویس الگوی مدیریت منطقه ویژه طالقان را با توجه به مشارکت عوامل ذینفع محلی و ملی به جهت اهمیت موضوع از طریق مصوبه هیأت وزیران و با ارائه لایحه قانونی تهیه نماید. طرح ارائه شده برای توجه بیشتر به نکات ارائه شده کمیته فنی مجدداً بهمراه طرح جامع شهر طالقان در شورای عالی مطرح گردد. همچنین اجرای مصوبات قبلی شورای عالی از طریق دبیرخانه کتباً پیگیری شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :