جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان
شماره15649/92/دش 17/12/1392
تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان
(مصوب جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه «تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجـوانان» که در جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 27/8/1392 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:‌
«آقایان محسن چینی‌فروشان، جواد محقق، مظفر سالاری، عبدالله حسن‌زاده و خانم مهنوش مشیری، به استناد ماده 6 مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب به عنوان اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :