جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 667
پنج‌شنبه،22 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20107 تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان
شماره15648/92/دش 17/12/1392
تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان
(مصوب جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه «تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان» که در جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 27/8/1392 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:‌
«آقایان احمد واعظی، سیدمهدی شجاعی، محمدعلی مهدوی‌راد، محمدتقی سبحانی، رضا مختاری، علیرضا اعرافی، محمد گلزاری، عماد افروغ، علیرضا صدرا، صادق آئینه‌وند، محسن مؤمنی، علی معلم دامغانی، حسین کچویان، محمود آذربایجانی، مهدی خاموشی و خانم فریبا علاسوند به استناد ماده 5 مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب به عنوان اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان انتخاب می‌شوند».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :