جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 667 پنج‌شنبه،22 اسفند 1392

سال هفتاد شماره 20107
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات

شماره15647/92/دش 17/12/1392
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات
(مصوب جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات» که در جلسه 741 مورخ 8/11/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:‌
« حجة ‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن‌قمی برای مدت دو سال به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20107
تاریخ تصویب :
1392/11/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :