جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 669
چهارشنبه،6 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20114 اصلاح ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
شماره192450/ت50133هـ 28/12/1392
اصلاح ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه 13/11/1392 به پیشنهاد شماره 229098/60 مورخ 24/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ـ مصوب 1387ـ تصویب کرد:
در ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی موضوع تصویب‌نامه شماره 62859/ت40550هـ مورخ 22/3/1389، مرکز اصلی صندوق از «بندرعباس» به «تهران» تغییر می‌یابد.
این اصلاحیه به موجب‌نامه شماره 53457/30/92 مورخ 21/12/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20114
تاریخ تصویب :
1392/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :