جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 672
پنج‌شنبه،21 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20124 بخشنامه شماره 100/1953/9000 ـ 17/1/1393 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
شماره100/2074/9000 17/1/1393
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/1953/9000 ـ 17/1/1393 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

جهت دریافت جدول مربوطه به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20124
تاریخ تصویب :
1393/1/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته
موضوع :