جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 660
یکشنبه،27 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20085 اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
شماره175778/ت49917هـ 23/11/1392
اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 8/10/1392 به پیشنهاد شماره 126268/61 مورخ 26/8/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (27) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، موضوع تصویب‌نامه شماره 260626/ت42733هـ مورخ 26/12/1388 می‌شود:
ماده3ـ سرمایه سازمان مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد و سی و پنج (287.640.831.835) ریال و صددرصد (100%) متعلق به دولت می‌باشد که تمامی آن پرداخت شده است.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 52972/30/92 مورخ 12/11/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20085
تاریخ تصویب :
1392/10/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :