جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 660
یکشنبه،27 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20085 اصلاح تصویب‌نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392
شماره175119/49851 21/11/1392
اصلاح تصویب‌نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظر به ایراد تحریری در تصـویب‌نامه شمـاره 173966/ت49851هـ مـورخ 20/11/1392، عبارت «به استثنای خودروهای (2500) سی‌سی و بالاتر» به عبارت «به‌استثنای خودروهای بالاتر از (2500) سی‌سی» اصلاح می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20085
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :