جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 674
پنج‌شنبه،28 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20130 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر جایزان (اصلاح حریم)
شماره300/72983 27/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی شهر جایزان (اصلاح حریم)
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1392، مغایرت اساسی شهر جایزان (اصلاح حریم شهر) را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 26/12/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با توجه به عدم توجیه فنی و عدم تطبیق با اهداف و تعاریف حریم، با طرح پیشنهادی حریم مخالفت گردید و مقرر نمود حریم شهر مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری (طرح جامع قبلی) کمافی‌السابق به شکل قبل باقی بماند و لکه‌های پیشنهادی در حریم راه با رعایت ـ حفظ اراضی کشاورزی و سایر قوانین مربوطه و با اخذ مجوزات و تأییدات لازم در مکان مناسب‌تر مکانیابی گردند.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20130
تاریخ تصویب :
1392/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :