جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 674
پنج‌شنبه،28 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20130 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر امیرکلا
شماره300/72731 27/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر امیرکلا
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1392 الحاق به محدوده طرح جامع شهر امیرکلا (الحاق منطقه عباس‌آباد به محدوده قانونی شهر امیرکلا) را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 24/12/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با توجه به انجام ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه عباس‌آباد، عدم وجود توضیحات فنی و کارشناسی جهت الحاق اراضی مدنظر به شهر امیرکلا و گذشت بیش از یکسال از افق طرح جامع شهر امیرکلا مقرر نمود:
ضمن تأکید بر تسریع در تهیه طرح بازنگری طرح جامع شهر امیرکلا موضوع الحاق در صورت داشتن توجیهات فنی و کارشناسی همزمان با طرح بازنگری بررسی گردد. همچنین با توجه به اینکه این اراضی از سال 1389 در حریم شهر امیرکلا واقع شده است، بر نظارت شهرداری طبق قوانین و ضوابط بر ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه تأکید می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20130
تاریخ تصویب :
1392/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :