جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

فرهنگى
شماره ویژه نامه: 674
پنج‌شنبه،28 فروردین 1393
سال هفتاد شماره 20130 اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر
شماره708/93/دش 25/1/1393
اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر
(مصوب جلسه 739 مورخ 28/8/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ دانشگاه آزاد اسلامی
ماده واحده «اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر» که در جلسه 739 مورخ 28/8/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 25/7/1391 وزیر آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
ماده واحده ـ «آن دسته از فرهنگیانی که دارای مدرک معادل فوق‌دیپلم و یا مدرک معادل کارشناسی می‌باشند؛ پس از ارزشیابی مدارک آنها، نسبت به مدارک معادل کاردانی؛ 70 تا 75 درصد و کارشناسی 60 تا 65 درصد واحدهای گذرانده شده، پذیرفته می‌شود و تحصیل این اشـخاص در مقاطع تحصیلی بالاتر که قبول شده‌اند، مشروط به جبران کسری واحدهای درسی خود در مدت زمان معین مندرج در آئین‌نامه اجرایی این ماده واحده، می‌باشد.
تبصره1ـ این مصوبه صرفاً شامل کسانی می‌شود که در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر (کارشناسی و کارشناسی ارشد) شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند.
تبصره2ـ قبولی نامبردگان در دانشگاه‌های تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی در مدت زمان مشخص مندرج در آئین‌نامه اجرایی این ماده واحده، ذخیره خواهد شد.
تبصره3ـ جبران کسری واحدهای پذیرفته‌شدگان صرفاً در دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش (شهید رجایی و فرهنگیان) امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره4ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده واحده، با همکاری وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری براساس محورهای مذکور در ماده واحده و تبصره‌های فوق به تصویب می‌رسد.»
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20130
تاریخ تصویب :
1392/8/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع :