جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

رجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 675 دوشنبه،1 اردیبهشت 1393

سال هفتاد شماره 20133
تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392

شماره5729/ت50462هـ 26/1/1393
تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392
وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 24/1/1393 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368ـ تصویب کرد:
1ـ قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ 1392 برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار (18.000) ریال و ده هزار (10.000) ریال تعیین می‌شود.
2ـ قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌شود.
3ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20133
تاریخ تصویب :
1393/1/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نفت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :