جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 675
دوشنبه،1 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20133 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هندیجان
شماره300/914 19/1/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هندیجان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1392، طرح جامع شهر هندیجان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 26/12/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
اراضی با کاربری سبز واقع در جنوب شرقی شهر در نقشه کاربری پیشنهادی، به‌عنوان اساس طرح جامع منظور گردد.
اراضی با کاربری سبز واقع در شرق و غرب شهر، درصورت عدم وجود حقوق مکتسبه از محدوده طرح جامع شهر خارج گردد.
3ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی، به سال 1403 افزایش یابد.
4ـ نامه شماره 11025 مورخ 1/11/1392 شهردار محترم هندیجان مطرح شد و با توجه به اینکه موارد در قالب طرح تفصیلی قابل بررسی می‌باشد، مقرر شد موارد در زمان تهیه طرح تفصیلی بررسی گردد.
5 ـ با توجه به نامناسب بودن حریم و قرار گرفتن برخی کاربری‌ها در خارج از آن، حریم مصوب کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید نقشه پهنه‌بندی حریم مطابق مصوبات شورای عالی تهیه گردد و پهنه صنعتی نیز به کشاورزی تبدیل شود.
6 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
7ـ براساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و... را تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند درصورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 33239 نفر در محدوده‌ای به وسعت 654 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 83/196 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2631 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط ‌زیست شهروندان محترم شهر هندیجان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
2133
تاریخ تصویب :
1392/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :