جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 675
دوشنبه،1 اردیبهشت 1393
سال هفتاد شماره 20133 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه
شماره300/920 19/1/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1392، طرح جامع ـ تفصیلی شهر نقنه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 8/4/1392 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. کلیه معابر و رنگ‌ها و کاربری‌های خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری‌های پیشنهادی و... حذف گردند همچنین معابری که طرح مصوب دارند در نقشه حریم نمایش داده شوند.
2ـ مقرر شد شهرداری نسبت به ساماندهی مسیل با رعایت حریم اقدام نماید.
3ـ مقرر شد درخصوص کاربری‌های ایجادشده در نوار سبز شمال شهر ضمن حذف کاربری‌های غیرقانونی برابر مصوبه کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی استان نسبت به‌تهیه طرح موضوعی و موضعی گردشگری در این بخش اقدام و شهرداری از ادامه ساخت و ساز و تغییرات در این بخش ممانعت بعمل آورد.
4ـ در نقشه پهنه‌بندی حریم اراضی حدفاصل کمربندی پیشنهادی جنوبی و بافت شهر به پهنه زراعی و کشاورزی تغییر یابد و نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و در این نقشه کمربند سبز حرایم راه‌ها واقع در اراضی کشاورزی حذف و به پهنه کشاورزی تغییر یابد.
5 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیـشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شـهرسازی و معماری اصلاح گردد و کلیه باغات و اراضی به عنوان اساس در بخش مغایرات اساسی طرح جامع قید شود و در نقشه اساس طرح نیز نمایش داده شود. ضمناً باغات تابع ماده 9 کاربری اراضی زراعی و باغات" href="/tags/11447/قانون-حفظ-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغات/" class="link">قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات می‌باشند.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند درصورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1404) معادل 12005 نفر در محدوده‌ای به وسعت 212 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 56 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1155 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر نقنه بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20133
تاریخ تصویب :
1392/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
موضوع :